L-studio: Blog http://l-studio.co.il/blog en-us L-Studio Photography info@l-studio.co.il (L-studio) Sat, 25 Mar 2017 07:05:00 GMT Sat, 25 Mar 2017 07:05:00 GMT http://l-studio.co.il/img/s7/v161/u9779679-o144861159-50.jpg L-studio: Blog http://l-studio.co.il/blog 90 120 צילום חתונה - שובל ודור http://l-studio.co.il/blog/2017/3/shoval-dor-wedding-photos תחילת עונת החתונות החלה בסטודיו בצילום החתונה של שובל ודור המקסימים. צילום חתונה שהחל במלון, עבר לנווה צדק לצילומי חתן וכלה אורבניים בעיר, ומשם לאולם השמחות. למזלנו נתקלנו במזג אוויר אביבי מושלם...

 

צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017 צילומי חתונה אורבנייםצילום חתונה - דור ושובל L-Studio Photographyצילום חתונה - דור ושובל פותחים את עונת החתונות בסטודיו. צילומי חתן וכלה 2017

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) פורטרטים צילום אירועים צילום חתונה צילום חתן כלה צילום פורטרטים צילומי חוץ בנווה צדק http://l-studio.co.il/blog/2017/3/shoval-dor-wedding-photos Sat, 25 Mar 2017 07:02:42 GMT
צילום בת המצווה של מאיה http://l-studio.co.il/blog/2017/2/maya-bat-mitzvah צילום בת מצווה – מאיה. במועדון קטן בהרצליה פיתוח הגיעו חבריה לשכבה של מאיה, לערב שכולו ריקודים שיגועים והפעלות. צילום בת המצווה של מאיה, בדומה לצילום אירועים נוספים בתקופה זו, האירוע התרחש כשבחוץ גשם זלעפות... 

 

 

DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח DSC00074צילום בת מצווה - מאיהצילום בת המצווה של מאיה במועדון הניין בהרצליה פיתוח

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) sony פורטרטים צילום צילום אירועים צילום בר מצווה צילום בת מצווה צילום פורטרטים http://l-studio.co.il/blog/2017/2/maya-bat-mitzvah Tue, 14 Feb 2017 22:49:03 GMT
צילום בת מצווה - לירי http://l-studio.co.il/blog/2017/2/lirry-bat-mitzvah-photography צילום בת המצווה של לירי היה ביום חורפי בחוץ, אך חם במיוחד בפנים. עמדות הפעלה שונות, ועשרות ילדים מהשכבה שבאו לשמח ולשמוח. צילום בת מצווה בהאנגר, אליו נכנסה גם חיפושית צילום מיוחדת שחילקה תמונות מגנטים מתנה למצטלמים בה.

DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה DSC06011צילום בת מצווה - ליריצילום בת מצווה - לירי חוגגת 12 בהאנגר עם עשרות חברים מהכיתה

 

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) פורטרטים צילום אירוע קטן צילום אירועים צילום בר מצווה צילום בת מצווה צלם אירועים http://l-studio.co.il/blog/2017/2/lirry-bat-mitzvah-photography Tue, 07 Feb 2017 14:12:29 GMT
צילום דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש http://l-studio.co.il/blog/2017/1/real-estate-photography L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001L-Studio - Nofia Beit Shemesh_001צילום עיצוב פנים של דירה לדוגמא בפרויקט מגורים בבית שמש של חברת צמח המרמן

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) צילום אדריכלי צילום דירה לדוגמא צילום נדלן צילום עיצוב צילום עיצוב פנים צילום פרויקט נדלן http://l-studio.co.il/blog/2017/1/real-estate-photography Tue, 24 Jan 2017 13:38:51 GMT
צילום בר המצווה של מאור http://l-studio.co.il/blog/2017/1/maor-bar-mitzvah-photos צילום בר המצווה של מאור החל בכניסה רועשת שלו על גבי אופנוע, תוך שידור חי על מסכים גדולים באולם. צילום בר המצווה ב״עדן על המים״ ביום חורפי במיוחד, הדאיג קצת בתחילה, שמה האורחים לא יגיעו.. אבל בסופו של דבר היה אירוע מקסים..

 

 

DSC09414צילום בר מצווה - מאור 12-2016צילום בר המצווה של מאור באולם האירועים ׳עדן על המים׳ DSC09414צילום בר מצווה - מאור 12-2016צילום בר המצווה של מאור באולם האירועים ׳עדן על המים׳

DSC09397צילום בר מצווה - כניסה על אופנועמאור נכנס לאולם בר המצווה עם האופנוע DSC09397צילום בר מצווה - כניסה על אופנועמאור נכנס לאולם בר המצווה עם האופנוע DSC09414צילום בר מצווה - מאור 12-2016צילום בר המצווה של מאור באולם האירועים ׳עדן על המים׳ DSC09414צילום בר מצווה - מאור 12-2016צילום בר המצווה של מאור באולם האירועים ׳עדן על המים׳ DSC09414צילום בר מצווה - מאור 12-2016צילום בר המצווה של מאור באולם האירועים ׳עדן על המים׳ DSC09414צילום בר מצווה - מאור 12-2016צילום בר המצווה של מאור באולם האירועים ׳עדן על המים׳ DSC09414צילום בר מצווה - מאור 12-2016צילום בר המצווה של מאור באולם האירועים ׳עדן על המים׳ DSC09414צילום בר מצווה - מאור 12-2016צילום בר המצווה של מאור באולם האירועים ׳עדן על המים׳ DSC09414צילום בר מצווה - מאור 12-2016צילום בר המצווה של מאור באולם האירועים ׳עדן על המים׳ DSC09414צילום בר מצווה - מאור 12-2016צילום בר המצווה של מאור באולם האירועים ׳עדן על המים׳ DSC09414צילום בר מצווה - מאור 12-2016צילום בר המצווה של מאור באולם האירועים ׳עדן על המים׳ DSC09414צילום בר מצווה - מאור 12-2016צילום בר המצווה של מאור באולם האירועים ׳עדן על המים׳

 

 

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) צילום צילום אירועים צילום בר מצווה צילום בת מצווה צילום פורטרטים http://l-studio.co.il/blog/2017/1/maor-bar-mitzvah-photos Thu, 05 Jan 2017 09:06:12 GMT
צילום אירועים בסגנון פוטו ג׳ורנליסטי http://l-studio.co.il/blog/2016/12/photojournalistic-event-photography צילום אירוע בכלל, וצילום בת מצווה בפרט, המבוצע בסגנון ״פוטו ג׳ורנליסטי״  (photo journalism) – הוא צילום שבו הצלם ממוקד בלמצוא רגעים שונים שבהם לרוב המצולמים אינם מודעים לנוכחות המצלמה, ומספרים סיפור כלשהו. שיחה בין שני אנשים הגורמת לפרץ צחוק, חיבוק בין אנשים שנפגשו לראשונה מאז האירוע האחרון שהיו בו, סבתא המנשקת את כלת בת המצווה ועוד.

DSC03361-Edit-2צילום בר מצווה

צילום בת מצווה או צילום בר מצווה בסגנון פוטו ג׳ורנליסטי מאפשר למעשה את לקבל את התמונות הכי טובות לספר את הסיפור של אותו יום חשוב. צלם מקצועי יודע להעביר באמצעות התמונות הללו את הרגש האמיתי הקיים, וזאת להבדיל מהתמונות הסטנדרטיות בהן אנשים מחייכים למצלמה (״צלם אותנו, צלם!״), בעיקר בתמונות המגנטים המפורסמות. לא שאנחנו מזלזלים בחשיבותן, אולם תמונות כאלה כל אחד עם אייפון יכול לקחת, אבל תמונות פוטו ג׳ורנליסטיות זה כבר משהו אחר.

 

DSC02752-Editצילום אירועים - l-studioצילום חתונות בסגנון פוטו ג׳ורנליסטי

 

תמונות פוטו ג׳ורנליסטיות כמעט ולא ניתן לשחזר באמת.. הן קורות ברגע, ואם הם נתפסו בעין העדשה הן יקרות ערך. צילום אירוע בסגנון שכזה עם שילוב של תמונות מבוימות הוא לדעתנו הדרך הטובה ביותר לתעד כל אירוע, בין אם מדובר בצילום חתונה, בר מצווה או בת מצווה.

 

L-Studio-02199-EditL-Studio-02199-Edit DSC00952צילום אירוע צילום אירוע בסגנון פוטוג׳ורנליסטי DSC00952צילום אירוע צילום אירוע בסגנון פוטוג׳ורנליסטי

 

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) צילום אירוע צילום אירועים צילום בר מצווה צילום בת מצווה צילום חתונות צילום פורטרטים http://l-studio.co.il/blog/2016/12/photojournalistic-event-photography Mon, 19 Dec 2016 21:07:18 GMT
צילומי נוף בזמן המתנה להגעת זוג לצילומי רווקות http://l-studio.co.il/blog/2016/12/phot-shoot-at-tel-aviv-port מי אמר שב-l-Studio אנחנו עסוקים מדי רק בצילום אירועים...

בזמן ההמתנה לזוג נחמד שהגיע במיוחד לתל אביב לצילומי הרווקות שלו (צילום Save the Date) לקראת החתונה בחודש הבא, ניצלתי את הזמן לצלם את מזג האוויר החורפי שהגיע..

 

DSC01420-Editצילום אירועים - נמל תל אביבשקיעה חורפית בנמל תל אביב DSC01420-Editצילום אירועים - נמל תל אביבשקיעה חורפית בנמל תל אביב DSC01420-Editצילום אירועים - נמל תל אביבשקיעה חורפית בנמל תל אביב DSC01420-Editצילום אירועים - נמל תל אביבשקיעה חורפית בנמל תל אביב

 

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) http://l-studio.co.il/blog/2016/12/phot-shoot-at-tel-aviv-port Sat, 17 Dec 2016 13:16:16 GMT
צילום בר המצווה של עידו http://l-studio.co.il/blog/2016/12/ido-bar-mitzvah צילום בר המצווה של עידו החל בבית הכנסת מוקדם בבוקר. האורחים – החברים והמשפחה הגיעו לארוחת בוקר קלילה, ומיד לטקס התפילה המרגש. הצילום בבית הכנסת היה באמצעות מספר תאורות פלאש שפיזרנו ברחבי המקום, מה שיצר תמונות “High Key” מעניינות.

 

לאחר התפילה ירדנו לאולם מתחת לארוחת צהריים, והופעה של אמן אשליות..

 

 

DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו DSC00456צילום בר המצווה של עידו

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) פורטרטים צילום צילום בר מצווה צילום פורטרטים http://l-studio.co.il/blog/2016/12/ido-bar-mitzvah Mon, 12 Dec 2016 15:36:13 GMT
חוגגים יום הולדת שנה לליב http://l-studio.co.il/blog/2016/12/liv-birthday-photos DSC09354DSC09354 DSC09361DSC09361 DSC09402DSC09402 DSC09478DSC09478 DSC09523DSC09523 DSC09529DSC09529 DSC09546DSC09546 DSC09631-EditDSC09631-Edit DSC09687DSC09687 DSC09684DSC09684 DSC09797DSC09797

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) http://l-studio.co.il/blog/2016/12/liv-birthday-photos Sun, 04 Dec 2016 13:36:56 GMT
טיפים כיצד להתכונן לסשן צילומים משפחתי http://l-studio.co.il/blog/2016/11/how-to-prepare-for-a-family-photoshoot סשן צילומים משפחתי הוא יום נהדר בו כולם נהנים בפארק, בים או סתם בבית, ומתעדים את הרגעים היפים ביחד. הנה כמה טיפים שיהפכו את סשן הצילום למועיל ומהנה.

בחירת המלתחה של המשפחה

לדעתי האישית הכי כדאי ללבוש לצילומים משפחתיים בגדים צבעוניים. צבע הופך את התמונה להיראות חיה ותוססת. עם זאת, אם בכל זאת לובשים גוונים טבעיים רגועים, כדאי לחשוב על הוספת צבע עם אביזרים. בין אם תכשיטים לאמא, כובעים או צעיף לילדים, הדברים האלה יכולים להוסיף את המרכיב המושלם לתמונה.

כדאי גם שכולם יתלבשו בסגנון של הבגדים שהם אוהבים. יש כאלה שאוהבים לקנות לפני הצילום בגד חדש, בשביל ההרגשה הטובה.. אם אתה מרגיש טוב, אתה תיראה טוב, לא?

דבר אחד שכדאי לזכור עם הילדים הוא לוודא שהם חשים בנוח. כפי שכולנו מכירים, אם הם לא מרגישים בנוח, הם לא יסתירו את זה כמונו. ילדים מראים את רגשותיהם, והדבר האחרון שאנחנו רוצים זה פרצופי פרצוף עצובים בתמונות.

 

צילום משפחה בפארק - אפשר להביא גם טרקטורצילום משפחה בפארק או מול היום, הכי כדאי בשעה שלפני השקיעה

בחירת מיקום ושעת הצילומים

ניצול האור הטבעי בחוץ הוא דבר נפלא. אנחנו בסטודיו משתמשים בתאורה טבעית, ומוסיפים לה ״חיזוקים״ כשצריך עם תאורה מקצועית, כך שלמעשה כל מקום יכול להפוך בן רגע לסטודיו מקצועי.

השעה הטובה ביותר לצילום, כפי שכל צלם מקצועי יודע, היא שעה לפני השקיעה (ושעה אחרי הזריחה, למרות שהסיכוי להביא את כל המשפחה בשעה הזו לא גדול...). השעות הללו, הנקראות Golden Hours, מייצרות תאורה אחורית נהדרת ומחמיאה, להבדיל מהתאורה הקשה הקיימת בשעות הצהריים.

מבחינת המיקום כדאי לבחור אזור בקרבת הבית, או אחד שיש לו משמעות מיוחדת למשפחה. חלק מעדיפים את הצילום אפילו בבית.  

 

IMG_5963צילומי סטודיו לילדיםצילום סטודיו של סבתא והנכד - המזכרת המושלמת

מה להביא?

כל מה שרוצים אפשר להביא, איזו שאלה. אפשר ורצוי להביא אביזרי לבוש שונים, צעצועים, גיטרה, בעלי חיים, ספרים, מה לא.. בעיקר כדאי להצטייד בסבלנות, שהיא מילת המפתח. 

 

DSC09162צילום ילדים בסטודיוצילום משפחתי לילדים - הכיף שלהם, השמחה שלנו

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) צילום בר מצווה צילום משפחה צילום סטודיו צילום פורטרטים http://l-studio.co.il/blog/2016/11/how-to-prepare-for-a-family-photoshoot Wed, 09 Nov 2016 16:40:54 GMT
קרב סכינים: יומולדת משותף לרינה ומשה http://l-studio.co.il/blog/2016/10/rina-moshe-birthday DSC02813DSC02813 DSC02814DSC02814 DSC02838DSC02838 DSC02893DSC02893 DSC03217DSC03217 DSC03222DSC03222 DSC03372DSC03372 DSC03613DSC03613 DSC03625DSC03625 DSC03627DSC03627 DSC03658DSC03658 DSC03682DSC03682 DSC03688DSC03688 DSC03726DSC03726 DSC03822DSC03822 DSC04521DSC04521 DSC04523DSC04523 DSC04708DSC04708 DSC04734DSC04734 DSC04782DSC04782 DSC04862DSC04862 DSC04873DSC04873 DSC04879DSC04879 DSC04917DSC04917 DSC04918DSC04918 DSC04942DSC04942 DSC04958DSC04958 DSC05107DSC05107

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) http://l-studio.co.il/blog/2016/10/rina-moshe-birthday Thu, 20 Oct 2016 09:51:56 GMT
בר מצווה לרז http://l-studio.co.il/blog/2016/9/raz-bar-mitzvah-photography גלריית תמונות נבחרות מצילום בר המצווה של רז בתל אביב

 

DSC00898-EditDSC00898-Edit DSC00911DSC00911 DSC00920-EditDSC00920-Edit DSC00932DSC00932 DSC00938DSC00938 DSC00964-EditDSC00964-Edit DSC00968DSC00968 DSC00995DSC00995 DSC01004-EditDSC01004-Edit DSC01007-EditDSC01007-Edit DSC01026DSC01026 DSC01049DSC01049 DSC01063DSC01063 DSC01279DSC01279 DSC01281DSC01281 DSC01364-EditDSC01364-Edit DSC01396DSC01396 DSC01407-EditDSC01407-Edit DSC01432DSC01432 DSC01434DSC01434 DSC01450DSC01450 DSC01459DSC01459 DSC01490-EditDSC01490-Edit DSC01536DSC01536 DSC01542DSC01542 DSC01568DSC01568 DSC01633DSC01633 DSC01770DSC01770 DSC01812DSC01812 DSC01822DSC01822 DSC01896DSC01896 DSC01963DSC01963 DSC02107DSC02107 DSC02135DSC02135 DSC02145DSC02145 DSC08175DSC08175 DSC08214DSC08214 DSC08223DSC08223 DSC08272DSC08272 DSC08344DSC08344 DSC08363DSC08363 DSC08365DSC08365 DSC08367DSC08367 DSC08452DSC08452 DSC08553-EditDSC08553-Edit DSC08606-EditDSC08606-Edit DSC08637DSC08637 DSC08666DSC08666 DSC08691DSC08691 DSC08707DSC08707 DSC08888DSC08888 DSC08911DSC08911 DSC08914DSC08914 DSC08932DSC08932 DSC09035DSC09035 DSC09039DSC09039 DSC09069DSC09069 DSC09087DSC09087 DSC09102DSC09102

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) http://l-studio.co.il/blog/2016/9/raz-bar-mitzvah-photography Fri, 16 Sep 2016 15:24:50 GMT
צילום מופע אמנות רחוב - חישוקים http://l-studio.co.il/blog/2016/8/hula-hoop DSC00624-EditDSC00624-Edit DSC00620DSC00620 DSC00615DSC00615 DSC00624DSC00624 DSC00630DSC00630 DSC00712DSC00712 DSC00700DSC00700 DSC00638DSC00638 DSC00113DSC00113 DSC00872DSC00872 DSC00865DSC00865 DSC09749DSC09749 DSC09761DSC09761 DSC09950DSC09950 DSC09979DSC09979 DSC09992DSC09992 DSC09977DSC09977 DSC00837DSC00837 DSC00853DSC00853 DSC00603DSC00603 DSC00437DSC00437 DSC00166DSC00166 DSC00252DSC00252 DSC00412DSC00412 DSC00143DSC00143 DSC00024DSC00024 DSC00881DSC00881 DSC09922DSC09922 DSC09940DSC09940

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) http://l-studio.co.il/blog/2016/8/hula-hoop Tue, 30 Aug 2016 09:42:47 GMT
צילום מסעדה - דרבי בר הרצליה http://l-studio.co.il/blog/2016/8/derbi-bar DSC09476-HDR-l-studio-002DSC09476-HDR-l-studio-002 DSC09482-l-studio-003DSC09482-l-studio-003 DSC09501-HDR-l-studio-006DSC09501-HDR-l-studio-006 DSC09517-HDR-HDR-l-studio-009DSC09517-HDR-HDR-l-studio-009 DSC09496-HDR-l-studio-005DSC09496-HDR-l-studio-005 DSC09555-Edit-l-studio-018DSC09555-Edit-l-studio-018 DSC09548-l-studio-016DSC09548-l-studio-016 DSC09560-l-studio-021DSC09560-l-studio-021 DSC09565-l-studio-023DSC09565-l-studio-023 DSC09568-l-studio-024DSC09568-l-studio-024 DSC09564-l-studio-022DSC09564-l-studio-022 DSC09584-l-studio-029DSC09584-l-studio-029 DSC09636-l-studio-035DSC09636-l-studio-035 DSC09649-l-studio-039DSC09649-l-studio-039 DSC09640-l-studio-037DSC09640-l-studio-037 DSC09660-l-studio-040DSC09660-l-studio-040 DSC09665-l-studio-042DSC09665-l-studio-042 DSC09679-l-studio-048DSC09679-l-studio-048 DSC09585-l-studio-030DSC09585-l-studio-030

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) http://l-studio.co.il/blog/2016/8/derbi-bar Sun, 28 Aug 2016 12:30:25 GMT
צילום יום ההולדת של מוטי http://l-studio.co.il/blog/2016/8/moti-birthday-photography DSC00354DSC00354 DSC00319DSC00319 DSC00448DSC00448 DSC00457DSC00457 DSC00454DSC00454 DSC00559DSC00559 DSC00557DSC00557 DSC00587DSC00587 DSC00595DSC00595 DSC00596DSC00596 DSC00609DSC00609 DSC00644DSC00644 DSC00685DSC00685 DSC00682DSC00682 DSC00695DSC00695 DSC00704DSC00704 DSC00738DSC00738 DSC00740DSC00740 DSC00733DSC00733 DSC00737DSC00737 DSC00755DSC00755 DSC00827DSC00827 DSC00815DSC00815 DSC00854DSC00854 DSC00949DSC00949 DSC01003DSC01003 DSC01014DSC01014 DSC01021DSC01021 DSC01030DSC01030 DSC01054DSC01054 DSC01109DSC01109 DSC01198DSC01198 DSC01211DSC01211 DSC07594DSC07594 DSC07691DSC07691 DSC07689DSC07689 DSC07766DSC07766 DSC07825DSC07825 DSC07826DSC07826 DSC07842DSC07842 DSC07848DSC07848 DSC07866DSC07866 DSC07956DSC07956

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) http://l-studio.co.il/blog/2016/8/moti-birthday-photography Thu, 25 Aug 2016 12:38:48 GMT
צילום החתונה של עדי ודן http://l-studio.co.il/blog/2016/8/adi-and-dan עדי ודן התחתנו במסעדת ביסטרו 56 בקניון ארנה בהרצליה. חתונת בוטיק קטנה למשפחה מדהימה. למזלנו, אחרי קיץ ללא ענניים כלל, הגיע באותו היום מקבץ עננים נחמד, שהפך את הצילום של לפני החתונה למעניין...

DSC08178-Edit-l-studio-043DSC08178-Edit-l-studio-043 DSC08092-Edit-l-studio-016DSC08092-Edit-l-studio-016 DSC08131-EditDSC08131-Edit DSC08176-Edit-l-studio-042DSC08176-Edit-l-studio-042 DSC08304-EditDSC08304-Edit DSC06181-l-studio-247DSC06181-l-studio-247 DSC06242-l-studio-278DSC06242-l-studio-278

 

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) http://l-studio.co.il/blog/2016/8/adi-and-dan Sun, 21 Aug 2016 08:03:49 GMT
איך לבחור תמונות לאלבום דיגיטלי http://l-studio.co.il/blog/2016/8/selecting-album-photos אחרי שהאירוע הסתיים, קיבלתם את התמונות היפות בגלרייה אינטרנטית יפה וכל המשפחה והחברים כבר זכו להינות מהתמונות שלהם, הגיע הזמן לשבת ולבחור את הדבר החשוב באמת - התמונות הטובות ביותר שישמשו לעיצוב והדפסת האלבום הדיגיטלי. איך לבחור תמונות לאלבום צילום אירועיםאלבום תמונות לצילום האירוע שלכם - כדאי להשקיע בבחירת התמונות

על פניו היה ניתן לצפות שזו תהיה משימה קלה מאד, שכן כל מה שבאמת צריך לעשות הוא לבחור תמונות, אולם בפועל כשיושבים מול מאות תמונות, שכל אחת מהן יפה מהשניה, קשה מאד לבחור ״רק״ כמה עשרות לעיצוב האלבום.

צלמי אירועים רבים שאני מדבר איתם, חווים חוויה דומה עם לקוחותיהם - תהליך בחירת התמונות מצילום האירוע הוא קשה מאד, וגם לעיתים עשוי לקחת זמן רב, כאשר בינתיים אתם לא נהנים מהחוויה של אלבום תמונות איכותי אצלכם בבית. 

לצורך כך הנה כמה טיפים שיעזרו לכם לבחור את התמונות לאלבום שלכם:

 

  1. פנו את הזמן המתאים - בחירת תמונות מצריכה זמן איכות וריכוז יחסי. הסירו את הסחות הדעת, שימו את הסלולרי על שקט, כבו את הטלוויזיה ומי שזה עוזר לו - שימו מוסיקה רגועה ושקטה, ושבו לכם מול המחשב. 
  2. בחירה קלה - הבחירה של התמונות ב-L-Studio היא קלה ביותר - סימון ״אהבתי״ על התמונה בגלרייה אונליין - בדיוק כמו ללחוץ ״לייק״ על תמונה בפייסבוק. אצלנו במערכת כבר נוכל לראות בסוף התהליך את התמונות הנבחרות שלכם, ולהתחיל בעבודת עיצוב האלבום.
  3. העזרו בתמונות הנבחרות ששלחנו - בכל אירוע של L-Studio אנחנו דואגים לתת ללקוח לא רק את כל התמונות היפות ביותר מהיום, אלא מתוכם אנחנו בוחרים את ה״תמונות הנבחרות״ שלנו, תמונות שלהערכתנו הן התמונות הטובות ביותר של היום. אלבום תמונות דיגיטלי לצילום אירועיםצילום האירוע לא הושלם עד שהאלבום לא ירד לדפוס ניתן להיעזר בגלריה הזו ששלחנו לכם כבסיס והכוונה לבחירת התמונות הנבחרות שלכם. כמובן שמדובר רק בהמלצה בלבד, ולכם עשויות להיות תמונות חשובות יותר מאשר התמונות שהצלם בחר - תמונות של בני משפחה שחשוב שיכנסו לאלבום, תמונות אווירה מיוחדות ועוד. 
  4. גיוון  - נסו לבחור לא רק את התמונות שלכם, המשפחה והחברה, אלא גם תמונות אווירה יפות, איך נראה המקום בו חגגתם, פריטי עיצוב מיוחדים שהיו חשובים למראה הכללי של האירוע. כך למשל - צילום של זר הפרחים של הכלה, או ערימת המתנות של הבת מצווה, צילומים שיעניקו לאלבום את המימד הנוסף שישלים את הסיפור הכללי של היום שלכם.
  5. תחושת הבטן שלכם נכונה בדר״כ - אם תחושת הבטן שלכם כשראיתם תמונה היתה טובה, אז זה כבר סימן טוב, וכנראה שהיתה לכם סיבה טובה לאהוב את התמונה בשניה הראשונה שראיתם אותה. כדאי לסמן את התמונה, ולעבור הלאה.
  6. לא לספור - אל תתיחסו לכמות התמונות בכל רגע, לפחות לא בשלב הראשון. פשוט בחרו את התמונות שאתם הכי אוהבים. בסיום התהליך אתם יכולים להגיע לאותה רשימה של התמונות שהכי אהבתם (יש לינק מיוחד ל-Favorites), ושם תוכלו לבצע סינון נוסף ולהגיע לכמות התמונות הרצויה לאלבום.
  7. אל תחששו להתייעץ עם הצלם - אנחנו כאן בשבילכם, נשמח לחוות את דעתנו ולעזור לכם בבחירת התמונות, ואילו תמונות לדעתנו יהיו מתאימות מאד לאלבום, או להדפסה כתמונה גדולה וכו׳. 
]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) אלבום דיגיטלי בחירת תמונות לאלבום צילום אירועים צילום בר מצווה צילום פורטרטים http://l-studio.co.il/blog/2016/8/selecting-album-photos Wed, 10 Aug 2016 12:28:18 GMT
סשן הפורטרטים של מורן http://l-studio.co.il/blog/2016/8/moran-portraits צילום הפורטרטים של מורן היה ספונטני יחסית. השלט של המזגן היה שם במקרה, אז היא רצתה להביא בפניו את הערכתה על התפקיד החשוב שהוא ממלא בחודשים האחרונים.

 

DSC06796-EditDSC06796-Edit DSC06607-EditDSC06607-Edit DSC06611-EditDSC06611-Edit DSC06617-EditDSC06617-Edit DSC06661-EditDSC06661-Edit DSC06667-EditDSC06667-Edit DSC06686-EditDSC06686-Edit DSC06715-EditDSC06715-Edit DSC06715-Edit-2DSC06715-Edit-2 DSC06730-EditDSC06730-Edit DSC06739-EditDSC06739-Edit DSC06760-EditDSC06760-Edit DSC06772-EditDSC06772-Edit DSC06776-EditDSC06776-Edit DSC06790-EditDSC06790-Edit DSC06793-EditDSC06793-Edit DSC06794-EditDSC06794-Edit

 

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) דוגמנית פורטרטים http://l-studio.co.il/blog/2016/8/moran-portraits Mon, 01 Aug 2016 00:43:46 GMT
צלם אותנו גם בבקשה http://l-studio.co.il/blog/2016/7/dsc04245-edit DSC04245-EditDSC04245-Edit

לפני תחילת החתונה השושבינות רצו סשן צילום משלהן...

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) חתונות פורטרטים צילום http://l-studio.co.il/blog/2016/7/dsc04245-edit Sat, 30 Jul 2016 01:28:39 GMT
דוד בר מזל http://l-studio.co.il/blog/2016/7/l-studio-09632 L-Studio-09632L-Studio-09632

]]>
info@l-studio.co.il (L-studio) http://l-studio.co.il/blog/2016/7/l-studio-09632 Tue, 26 Jul 2016 10:15:43 GMT