L-studio | צילום בברצלונה

צילום בברצלונה

May 27, 2016  •  Leave a Comment

לקראת יום הולדת 40 שלי טסנו לברצלונה לטיול במסגרתו שילבנו הופעות של קולדפליי ואדל. 

זמן מעולה לרענן את צילומי ה״חו״ל״ שלי, מזווית קצת שונה..

לפני הטיסה הזהירו אותי כמובן שלהופעות בסדר גודל הזה אסור להכניס מצלמות מקצועיות, אבל הייתי חייב לנסות לא? את עדשת ה-70-200 מ״מ הנחתי בתיק של חבר, ואת המצלמה אצלי. בסופו של דבר האבטחה בכלל לא בדקה את התיקים...

 

l-studio-004l-studio-004 l-studio-007l-studio-007 l-studio-011l-studio-011 l-studio-012l-studio-012 l-studio-014l-studio-014 l-studio-017l-studio-017 l-studio-018l-studio-018 l-studio-019l-studio-019 l-studio-020l-studio-020 l-studio-021l-studio-021 l-studio-022l-studio-022 l-studio-023l-studio-023 l-studio-030-Editl-studio-030-Edit l-studio-039l-studio-039 l-studio-040l-studio-040 l-studio-045l-studio-045 l-studio-046l-studio-046 l-studio-048l-studio-048 l-studio-054l-studio-054 l-studio-055l-studio-055 l-studio-069l-studio-069 l-studio-070l-studio-070 l-studio-071l-studio-071 l-studio-073l-studio-073 l-studio-076l-studio-076 l-studio-077l-studio-077 l-studio-078l-studio-078 l-studio-079l-studio-079 l-studio-081l-studio-081 l-studio-082l-studio-082 l-studio-083l-studio-083 l-studio-089l-studio-089 l-studio-090l-studio-090 l-studio-091l-studio-091 l-studio-092l-studio-092 l-studio-093l-studio-093 l-studio-097l-studio-097 l-studio-103l-studio-103 l-studio-108l-studio-108 l-studio-114l-studio-114 l-studio-121l-studio-121 l-studio-136l-studio-136 l-studio-137l-studio-137 l-studio-139l-studio-139 l-studio-140l-studio-140 l-studio-144l-studio-144 l-studio-146l-studio-146 l-studio-148l-studio-148 l-studio-173l-studio-173 l-studio-174l-studio-174 l-studio-175l-studio-175 l-studio-176l-studio-176 l-studio-177l-studio-177 l-studio-196l-studio-196 l-studio-243l-studio-243 l-studio-244l-studio-244 l-studio-246l-studio-246 l-studio-258l-studio-258 l-studio-259l-studio-259 l-studio-262l-studio-262 l-studio-264l-studio-264 l-studio-268l-studio-268 l-studio-269l-studio-269 l-studio-275l-studio-275


Comments

No comments posted.
Loading...