L-studio | Blog

סשן הפורטרטים של מורן

July 31, 2016 - צילום הפורטרטים של מורן היה ספונטני יחסית. השלט של המזגן היה שם במקרה, אז היא רצתה להביא בפניו את הערכתה על התפקיד החשוב...
Read the Full Post »

צלם אותנו גם בבקשה

July 29, 2016 - לפני תחילת החתונה השושבינות רצו סשן צילום משלהן...
Read the Full Post »


צילום סיור עסקים בלונדון - כולל ביקור בבית הלורדים

July 25, 2016 - חזרתי לא מכבר מסיור עסקי בלונדון עם חברה להשקעות בנדל״ן, שם ביצענו סיור במספר נכסי נדל״ן להשבחה בעיר. בין היתר הוזמנו לב...
Read the Full Post »

תמונות ״סטוק״

July 23, 2016 - מוזמנים לבקר בגלרייה
Read the Full Post »

צילום טקס סיום שנה ריקוד - ביכורי עיתים

July 19, 2016 - טקס סיום שנה של מרכז ביכורי העיתים אותו הוזמנתי לצלם. ביכורי העתים הוא מרכז עירוני מקצועי ללימודי אמנויות הבמה. המרכז ה...
Read the Full Post »

Hula Hoop Dancer Moves

July 16, 2016 - This Hoola Hoop dancer really knows her stuff!!
Read the Full Post »