L-studio | צילום טקס סיום שנה ריקוד - ביכורי עיתים

צילום טקס סיום שנה ריקוד - ביכורי עיתים

July 19, 2016  •  Leave a Comment

טקס סיום שנה של מרכז ביכורי העיתים אותו הוזמנתי לצלם. 

ביכורי העתים הוא מרכז עירוני מקצועי ללימודי אמנויות הבמה. המרכז הינו בעל מוניטין רב המוביל בתחומו, המספק מענה לשוחרי אומנויות הבמה בעיר תל אביב יפו.

המרכז משמש כבית ליוצרים (כוריאוגרפים ובמאים), למורים בהשתלמויות, להפקות תאטרון וכמרכז לתקשורת ומדיה דיגיטלית. המרכז מהווה מוקד משיכה לתושבים השואפים לפתח את כישרונותיהם האמנותיים במסגרות מקצועיות ואיכותיות, כשלב ביניים בין החובבות למקצוענות וכן בית למקצועיים המעוניינים להעלות הפקות, לעסוק ביצירה ולהשתלם בהשתלמויות מקצועיות והעשרה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מבחר תמונות מהארוע

 

 

 

l-studio-329l-studio-329

 

l-studio-027l-studio-027 l-studio-105l-studio-105 l-studio-134l-studio-134 l-studio-144l-studio-144 l-studio-161l-studio-161 l-studio-165l-studio-165 l-studio-168l-studio-168 l-studio-194l-studio-194 l-studio-206l-studio-206 l-studio-208l-studio-208 l-studio-256l-studio-256 l-studio-259l-studio-259 l-studio-278l-studio-278 l-studio-284l-studio-284 l-studio-286l-studio-286 l-studio-301l-studio-301 l-studio-303l-studio-303 l-studio-307l-studio-307 l-studio-401l-studio-401 l-studio-446l-studio-446 l-studio-449l-studio-449 l-studio-451l-studio-451 l-studio-508l-studio-508 l-studio-516l-studio-516 l-studio-547l-studio-547 l-studio-551l-studio-551 l-studio-560l-studio-560 l-studio-593l-studio-593 l-studio-594l-studio-594 l-studio-598l-studio-598


Comments

No comments posted.
Loading...